Expertise

Wij zijn als advocaat gespecialiseerd in het procederen en adviseren in de volgende rechtsgebieden:

Vastgoedrecht                                                  

Huurrecht (o.a. bedrijfs- en woonruimte)
Koop
Pachtrecht
Erfpacht en opstalrecht
Appartementsrechten (VvE-zaken)                                                                                                                             
Burenrecht
Verjaring en illegaal grondgebruik
Erfdienstbaarheden

Bouwrecht

Aanneming van werk en voorwaarden (o.a. UAV, UAV-GC, AVA, K/A-AV en GIW, Woningborg)
Opdracht en voorwaarden (o.a. DNR, RVOI en SR)
Arbitrageprocedures

Contractenrecht

Afgebroken onderhandelingen
Aansprakelijkheidsrecht
Algemene voorwaarden
Beslag- en executierecht
Incasso

 
   
   
   
   

 

Postbus 1107, 4801 BC Breda  | T: +31 (0)76 5153 888 | F: +31 (0)76 2011 320 | E: vangriensven@vglaw.nl