Erfpacht advocaat

Van Griensven is een gerenommeerd advocatenkantoor gespecialiseerd in erfpacht en landelijk actief. Wij hebben 15 jaar proces- en advieservaring met onder meer de volgende onderwerpen:

- opstellen en beoordelen van erfpachtaktes

- opzegging van erfpachtrechten (zie gepubliceerde uitspraak over opzegging erfpacht)

- beëindiging van erfpacht vanwege openstaande canon of ernstig tekortschieten

- conflicten over de canon (zie gepubliceerde uitspraak over verschuldigdheid canon)

- tussentijdse indexering en/of herziening van de canon

- vergoeding voor erfpacht bij opzegging (zie gepubliceerde uitspraak over erfpachtvergoeding)

- vergoeding van opstalwaarde bij einde erfpacht (art. 5:99 BW)

- waardering van erfpacht (zie gepubliceerde uitspraak over waardering erfpacht)

- benoeming deskundigen / taxateurs ter vaststelling opstalwaarde

- conflicten tussen eigenaren en Verenigingen van Erfpachters op vakantieparken

- geschillen over in appartementsrechten gesplitste erfpacht

- rechten en verplichtingen bij verlenging van erfpacht of heruitgifte in erfpacht

- conversie van erfpacht naar eigendom

- saneringskosten bij einde erfpacht

- sloopkosten bij einde erfpacht

- particuliere erfpacht en financiering door hypotheekhouders

- aan- en verkoop bloot-eigendom

- de rechtspositie van hypotheekhouders (banken)

- verhuur en ondererfpacht

- erfpacht en opstalrechten

- aankoop van vakantiewoningen op erfpachtgrond

- toetsing weigering toestemming voor overdracht erfpachtrecht

- agrarische erfpacht

U kunt vrijblijvend per e-mail contact met ons opnemen als u door een erfpacht advocaat benaderd wilt worden. Of neemt u telefonisch contact met ons op:  +31 (0)76 5153 888.

 

Actuele erfpacht uitspraak

Het Gerechtshof Den Bosch heeft beslist over een erfpachtconflict tussen enerzijds het vastgoedbedrijf van de NS als erfverpachter en anderzijds Alliance als (voormalig) erfpachter en Homco als opvolgende erfpachter. Wij verwijzen u graag naar onderstaande toelichting hierop.

Toelichting erfpacht advocaat op arrest Gerechtshof 's-Hertogenbosch

 

 

Postbus 1107, 4801 BC Breda  | T: +31 (0)76 5153 888 | F: +31 (0)76 2011 320 | E: vangriensven@vglaw.nl