Erfpacht advocaat

Van Griensven advocatuur is gespecialiseerd in erfpacht, landelijk werkzaam en heeft jarenlange ervaring met erfpachtzaken. Hieronder treft u voorbeelden van erfpachtzaken aan waarmee wij ons dagelijks bezig houden. Ook treft u hieronder aan verwijzingen naar gepubliceerde gerechtelijke uitspraken, die wij met succes als erfpacht advocaat hebben gevoerd:

- erfpacht op recreatieparken

- opstellen en beoordelen van erfpachtcontracten

- opzegging van erfpachtrechten (zie gepubliceerde uitspraak Van Griensven advocatuur)

- formaliteiten bij opzegging van erfpacht (zie gepubliceerde uitspraak Van Griensven advocatuur)

- erfpacht in kort geding (zie gepubliceerde uitspraak Van Griensven advocatuur)

- beëindiging van erfpachtrechten bij openstaande canon of ernstig tekortschieten

- geschillen over canon (zie gepubliceerde uitspraak Van Griensven advocatuur)

- tussentijdse indexering en/of herziening van de canon

- vergoeding bij opzegging erfpacht (zie gepubliceerde uitspraak Van Griensven advocatuur)

- vergoeding van opstalwaarde bij einde erfpacht (artikel 5:99 BW)

- waardering van erfpachtrechten (zie gepubliceerde uitspraak Van Griensven advocatuur)

- benoeming van deskundigen ter vaststelling opstalwaarde (zie gepubliceerde uitspraak Van Griensven advocatuur)

- conversie van erfpacht naar eigendom, bijvoorbeeld bij appartementsrechten

- conflicten over in appartementsrechten gesplitste erfpacht

- geschillen over verlenging van erfpacht en/of heruitgifte

- KoopGarant en erfpacht (onder meer afkoop / opzegging)

- saneringskosten bij einde erfpacht

- sloopkosten bij einde erfpacht

- particuliere erfpacht en financiering door hypotheekhouders

- aan- en verkoop bloot-eigendom

- de rechtspositie van hypotheekhouders (banken)

- verhuur en ondererfpacht

- aan- of verkoop van recreatiewoningen op erfpachtgrond

- toetsing weigering toestemming voor overdracht erfpachtrecht

- agrarische erfpacht

Neemt u gerust per e-mail contact met ons op als u door een erfpacht advocaat benaderd wilt worden. Of bel ons op:  +31 (0)76 515 3 888.

Van Griensven advocatuur in de media

Het Algemeen Dagblad publiceerde op 12 oktober 2022 een artikel over erfpacht. Van Griensven advocatuur leverde een bijdrage aan dit artikel, dat u hier kunt teruglezen.

Erfpacht uitspraak

De rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis in kort geding beslist over een erfpachtconflict tussen het Havenbedrijf Rotterdam en een van haar erfpachters. Het geschil ging over de opzegging van de erfpacht door het Havenbedrijf Rotterdam. De voorzieningenrechter oordeelde dat de opzegging nietig was en dus niet heeft plaatsgevonden, omdat de opzegging van de erfpacht niet is betekend aan alle hypotheekhouders c.q. financiers. De erfpachter werd in deze procedure bijgestaan door Yvo van Griensven.


 

 

Postbus 1107, 4801 BC Breda  | T: +31 (0)76 515 3 888 | E: vangriensven@vglaw.nl | Bezoekadres: Schrauwenhof 14, Breda