PRIVACY STATEMENT

 

Algemene gegevens Van Griensven advocatuur

Van Griensven advocatuur

Verlengde Poolseweg 16

Postbus 1107, 4801 BC  BREDA

KvK-nummer: 58197524

BTW-id: NL001685242B09.

Telefoon: 06 199 799 46

E-mail: vangriensven@vglaw.nl

Inleiding

Wij informeren u met deze privacyverklaring over de wijze waarop Van Griensven advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Van Griensven advocatuur respecteert de privacy van al haar cliënten en de gebruikers van haar website.

Van Griensven advocatuur gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en deze wordt vertrouwelijk behandeld. 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Van Griensven advocatuur.

De te verwerken persoonsgegevens

De persoonsgegevens die binnen Van Griensven advocatuur worden verwerkt zijn:

  • Voorna(a)m(en)
  • Achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres 

 

Als dit relevant is voor de te leveren diensten worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Specifieke gegevens zoals opgenomen in het door u aan te leveren dossier, waaronder tevens worden begrepen mondelinge mededelingen indien en voor zover deze schriftelijk worden vastgelegd.

 

Op welke wijze komt Van Griensven advocatuur aan uw persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die Van Griensven advocatuur verwerkt worden door u zelf verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier op de website in te vullen of door gebruik te maken van de diensten van Van Griensven advocatuur.

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Het verlenen van rechtsbijstand

Wij verlenen in uw opdracht dan wel in opdracht van derden ten behoeve van u rechtsbijstand en voeren daarmee samenhangende werkzaamheden uit, waaronder ook de facturatie is begrepen.

Controle ter voorkoming van tegenstrijdig belang

Het is van belang dat Van Griensven advocatuur geen tegenstrijdige belangen behartigt.

Identificatie

Van Griensven advocatuur is onder meer wettelijk verplicht uw identiteit te verifiëren en uw gegevens ten behoeve van haar administratie te bewaren.

Precontractuele fase opdracht

Ook ten behoeve van de fase voorafgaand aan de eventuele totstandkoming van een opdracht aan Van Griensven advocatuur dienen wij over uw gegevens te beschikken.

De bewaartermijn van uw gegevens 

Van Griensven advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 20 jaar, tenzij de verjaring van een gedurende deze periode jegens Van Griensven advocatuur ingestelde rechtsvordering is gestuit.

De door u van Van Griensven advocatuur ontvangen facturen worden gedurende 7 jaar bewaard.

Het delen van uw gegevens met derden

Van Griensven advocatuur verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met derden die uw gegevens verwerken in opdracht van Van Griensven advocatuur, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die door Van Griensven advocatuur zijn verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vangriensven@vglaw.nl. Van Griensven advocatuur zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op uw verzoek reageren. 

Bezwaar maken tegen verwerking 

U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Griensven advocatuur. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Van Griensven advocatuur een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

Recht op indienen klacht

Van Griensven advocaat wijst u erop dat u desgewenst een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u meent dat Van Griensven advocatuur niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit kan via website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies

Functionele en analytische cookies

Van Griensven advocatuur maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven  inzicht in het gebruik van de website van Van Griensven advocatuur. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft Van Griensven advocatuur geen toestemming te vragen.

Google Analytics  

Via de website van Van Griensven advocatuur wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Van Griensven advocatuur gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Van Griensven advocatuur heeft hierop geen invloed. Van Griensven advocatuur heeft Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Social media button

Op de website van Van Griensven advocatuur is een social media button opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op het sociale netwerk LinkedIn. Deze button werkt door middel van stukjes code die van LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Van Griensven advocatuur heeft hierop geen invloed. Leest u daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij doet met uw (persoons)gegevens die zij via deze cookies verwerkt. 

De informatie die LinkedIn verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Beveiliging

Van Griensven advocatuur hecht belang aan bescherming van uw gegevens en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Van Griensven advocatuur heeft een versleutelde verbinding met de leverancier van haar software-systeem waarin uw gegevens worden opgeslagen. Ook is deze met encryptie beveiligd. De servers van deze leverancier bevinden zich in Nederland.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Griensven advocatuur verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op.

 

Deze verklaring is laatstelijk gewijzigd op 2 januari 2021.

 

Postbus 1107, 4801 BC Breda  | T: +31 (0)76 515 3 888 | E: vangriensven@vglaw.nl | Bezoekadres: Schrauwenhof 14, Breda